SEO; son günlerde sıkça duyduğumuz, pazarlama dünyasının yıldız uygulaması. Pekiyi SEO kimler tarafından yapılır? SEO alanında bir uzmanlık var mıdır? Hangi eğitimler alınmalıdır? Bu işin bir lisansız var mıdır? Kısacası SEO uzmanı kime denir?

SEO Uzmanı Kavramı

SEO; İngilizce karşılığıyla Search Engine Optimization, Türkçe çevrimi; Arama Motoru Optimizasyonudur. Optimizasyon denince akla bir kaç tuşla yapılan otomatik eylemler gelebilir ama durum bundan çok farklıdır. Her ne kadar ismi optimizasyon olsa da, aslında bu işlemler genel olarak pazarlamanın dijital dünyadaki icrası olarak özetlenebilir.

Yani SEO aslında sadece site içerisinde yapılan teknik uygulamalar olarak tanımlandığında ciddi bir anlamda eksik tanımlanmış olur. Zaten işlemlerin çoğunlukla sonuçsuz olması da bununla ilgilidir.

SEO Uzmanı sıfatına sahip olduğunu iddia eden pek çok sektör temsilcisi maalesef konuya bu gözle bakmaz. SEO, ne yalnızca bir pazarlama etkinliği, ne de teknik geliştirmeler bütünü değildir. SEO; pazarlama çalışmaları ile teknik SEO kriterlerinin aynı anda uygulandığı, uzun vadeli getirisi olan kapsamlı bir faaliyet alanıdır.

SEO Uzmanı Neleri Bilmek Durumundadır?

SEO uzmanı her şeyden önce elbette bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim olmalıdır. Özellikle web teknolojilerine hakim olmayan birisinin SEO uzmanı sıfatına sahip olması, eşyanın tabiatına aykırıdır. Aynı uzmanın aynı anda pazarlama yeteneği ve deneyimi de elbette olmalıdır. Kimi SEO firmaları, bu iki alanın uzmanlarını bir arada kullanarak çözüm üretir ki, bu uzmanların çıktılarını bütünleştirmek için, yine bir üst kademede her iki alana hakim süpervizörlerin var olması gerekir.

Yani SEo yapacak kişi ya da kuruluşun, hem belli düzeyde yazılım ve web teknolojileri, hem de ileri düzeyde pazarlama bilgisi olması gerekir. Bunun anında uluslararası SEO, lokal SEO gibi uygulamalarda gereksinimler biraz daha değişebilir ki, bu uzun vadeli çalışmaların eseri olmak durumundadır.

Bir Uzman Tüm Fonksiyonları Yerine Getirebilir mi?

Elbette hayır. SEO uzmanları; genellikle analiz, koordinasyon, planlama ve uygulama süreçlerini yönetir. Zaten bu süreçler oldukça ciddi zamana mal olduğundan, örneğin; içerik yazma, görsel tasarım yapma, yazılımsal fonksiyonları düzenleme ve sosyal medya yönetimi gibi eylemleri gerçekleştirme görevini, aracı firmalara veya kişilere bırakabilirler.

Elbette bu şartlar altında uzmanın çok nitelikli çözüm ortaklarının olması veya bu alanlarda yetkin kişileri bünyesinden barındırıyor olması gerekir. Aksi halde ele geçen iş; ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olabilir.

SEO Uzmanı Diploması Nasıl Alınır?

SEO Uzmanı; hali hazırda akademik düzeyde, linsans veya önlisans diplomasına tabi olan bir meslek değildir. Yukarıda belirttiğimiz gibi uzman; bir kaç alanın yetilerine sahip olmalı veya bu alanda destek almalıdır. BU konuda yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte SEO Uzmanlarının genellikle;

  • Bilgisayar Mühendisleri
  • Yazılımcılar
  • İletişim Uzmanları
  • Pazarlama Uzmanları

gibi kişiler olduğundan söz edilebilir. Ancak belirttiğimiz gibi; bu konuda resmi bir zorunluluk olmamasından dolayı, lise mezunu kişilerin de kendini bu alanda uzman olarak taktim ettiğini görebiliriz.

SEO Uzmanlığı sertifika programları elbette bu alanda alabileceğiniz eğitimler olarak tanımlanabilir. Bizzat Google tarafından verilen online eğitimler ve alanda uzman eğitim kurumlarının derslerine katılarak, bu alanda uzmanlık sahibi olma yolunda ilk adımı atabilirsiniz.

Yalnız altını çizmek gerekir ki, bir alanın sertifika veya diplomasını almış olmak; o alanın uzmanı olmak anlamına gelmez. Bu alanda yeterinde deneyim sahibi olmanız, uzman sayılmanız için belli operasyonları layığı ile tamamalanız gerekir. SEO uzmanı Seçerken de aynı şartları gözetmek son derece önemlidir.

Whitehat SEO Uzmanları ile Çalışın

SEO;bazı hileler kullanılarak bir ölçüde sonuç alınan Blackhat denilen bir çalışma biçimine de sahiptir. Aslında bu uygulamalara SEO demek çok güçtür. Zira bütünüyle protokollere aykırıdır ve SEO’nun tanımı ile uyuşmaz. Zaman ve parasal maliyeti azaltmak ve daha kısa sürede Google’ı “sözde” kandırarak sonuç almak için sürdürülen bu işlemler, orta ve uzun vadede sitenizin tamamen liste dışına itilmesine neden olur. Bu nedenle bu yöntem; aklıselim SEO uzmanları tarafından hiç bir zaman benimsenmez.

Whitehat SEO; yukarıda belirttiğimiz gibi; Google’ın öngördüğü şartların harfiyen yerine getirildiği, bunun yanında global bir pazarlama stratejisi ile tüm dijital medya organlarında marka bilinirliğinin artırıldığı çalışmaları kapsar. Bu nedenle Whitehat SEO’nun hiç bir illegal boyutu olmayıp, gerçek SEO uzmanı sıfatlı kişilerin çalışma alanı burasıdır.