Sağlık Turizmi İçin Pazarlama ve SEO

Sağlık turizmi; ülkemiz için özellikle son yıllarda büyük bir ekonomik fırsat olarak umut vaat eden sektörlerin başında yer alıyor. Uluslar arası sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında ülkemizin sahip olduğu potansiyelin, turizm potansiyeli ile birleştirilmesi ile ortaya çıkan güç, en az seyahat turizmi kadar efektif sonuçlara ulaşılabileceğini gösteriyor. Tabii sağlık turizmi pazarlama bakımından oldukça zorlu bir alan ve sağlık turizmi pazarlamasının oldukça özenli ve yoğun yapılması gerekiyor. Günümüzün en önemli pazarlama aracı olan dijital medya araçlarını bu noktada etkili kullanmak; Yani sosyal medya ve SEO araçlarını kombine edebilmek, sağlık kuruluşlarına ciddi faydalar sağlayabiliyor. Pekiyi sağlık turizmi nasıl yapılır? Sağlık turizmi acenteleri ve sağlık kuruluşları daha çok hastaya ve daha çok ülkeye nasıl erişebilir?

Sağlık Turizminde Kitle İletişimi Sistemi

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hangi sektörde iş yapılıyor olursa olsun, pazarlamanın günümüzdeki en etkili aracı dijital araçlardır. Hele ki, konumuz uluslar arası pazarlama ise dijital pazarlama dışında seçenek yoktur demek dahi mümkündür.

Öyle ki, örneğin; Almanya’da yaşayan hastaya erişebilmeniz herhangi bir fiziksel aracınız yoksa mümkün değildir. Bu fiziksel aracılar yerel iş ortaklarınız, yani Almanya’daki sağlık turizmi acenteleri olabilir. Anca şunu düşünelim; Almanya’daki acente oradaki hastalara nasıl ulaşır?

Günümüzde ülke içerisinde bir mal ve hizmetin tüketicilere ulaştırılması, Türkiye şartlarında dahi, çoğunlukla dijital araçlar kullanılarak yapılır. Doğru araçlar, efektif biçimde kullanıldıklarında mucizevi gibi görünen olağan sonuçlara ulaşabilmek mümkündür. Bu olağan sonuç; müşteriye doğrudan erişim olacaktır ki, bu sayede bağımlı olmadığınız bir dijital medya ağı oluşturmuş oluyorsunuz ve bu sizi düzenli olarak geliştirme yapmanız halinde, istediğiniz süre boyunca dünyanın her yerindeki hastaya erişebilme noktasına taşıyor. Yani kalıcı bir yatırım yapılmış oluyor.

Sağlık Turizmi İçin Pazarlama ve SEO

Dijital Kurumsal İmaj Kavramı

Kurumsal kimlik; pazarlamada temel enstrümanlardan birisidir. İşletmenin sahip olduğu imaj; bütünüyle kurumsal kimliğin üzerine kuruludur. Günümüzde kurumsal kimlik kavramı, dijitalleşen dünya nedeniyle bir hayli biçim değiştirmiş olduğundan, artık bu enstrümanları görsel ve fiziksel araçlar olarak değil, online ve dijital araçlar olarak kullanıyoruz.

  • Dijital grafik tasarımlar
  • Nitelikli web içerikleri
  • Reklam çalışmaları
  • Web siteleri
  • Sosyal medya etkinlikleri
  • Video pazarlama çalışmaları

Gibi birçok aracı, kurumsal kimliğin geliştirilmesi için kullanmak durumundayız. Eski dünya düzeninde var olan araçların ise birçoğu artık anlamını yitirmiş durumda. Örneğin; ana akım medya majör işletmeler için değerini günbegün yitirirken, dijital mecralarda daha ekonomik ve etkili kitlesel iletişimin mümkün olması, daha küçük çaplı işletmeler için de, farklı yönelimleri ortaya çıkarmış durumdadır.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Potansiyeli

Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli uzun yıllardır bilinmekle birlikte, sektörün bazı bileşenlere sahip olmadan bunu dünyaya duyurma güçlükleri, geçmiş yıllarda bu potansiyelin kullanılmasına engel olmaktaydı.

Günümüz koşullarında ise hem sektöre yapılan dev yatırımlar, hem de gelişen teknolojinin sektörün pazarlamasında kullanılacak enstrümanları güçlendirmiş olması sebebiyle ibre Türkiye’den yana dönmüş durumdadır.

Mevcut koşullarda, kimi sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi acentelerinin yaptığı pazarlama yatırımları, gözle görülür bir hasta trafiğini sağlamıştır bile. Özellikle yakın coğrafyamızdan nitelikli sağlık hizmetlerini satın almak isteyen yüz binlerce kişi geçtiğimiz 20 yıllık süreçte ülkemize ciddi miktarda döviz sağlamıştır ve bu kapasite kullanımı her geçen gün artmaktadır.

İyi yetişmiş iş gücü, gelişmiş teknoloji ile donatılmış sağlık kuruluşları, konum avantajı ve elbette fiyat avantajı gibi artılarımızla, geleceğin sağlık turizminde yıldız ülkesi olduğumuz artık herkesin malumudur.

Ancak herkes bilmelidir ki, doğru ve yeterli pazarlama yapılmaması halinde, başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Bunun için sağlık alanında uzman pazarlama ekipleri ile çalışmak ve uluslar arası pazarlama araçlarını mükemmel biçimde kullanmak gereklidir.

Sonuç olarak ülkemizin göz bebeği sağlık sektörümüzün, bacasız bir sanayi kolu olarak, ülkemizdeki en önemli döviz kaynaklarının başına yerleşmesi son derece olağan olacaktır.

Sağlık Turizmi İçin Pazarlama ve SEO

Harcamadan Kazanamazsınız

Maalesef ülkemizde pek çok işletmeci ve hatta kurumsal yapıların stratejileri, pazarlamaya olabildiğince az harcama yapmak eğilimindedir. Bu yatırımı atıl bir yatırım olarak görür ve mümkün olduğunca doğrudan dönüşüm arayışı içerisinde olurlar. Ancak pazarlamanın evrensel ilkelerine göre bu imkansızdır. Dünyanın hiçbir yerinde, tekel ürün-hizmetler ile zorunlu tüketim ürünleri dışındaki ürünlerin ve hizmetlerin pazarlama yapılmaksızın satılabilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, örneğin; Covid sürecinde devletler aşı uygulamalarının dahi pazarlamasını yapmak durumunda kalmıştır. Bunlara her ne kadar bilinçlendirme kampanyası diyor olsak da, aslında bunlar birer pazarlama etkinliğidir.

Yani işletme türümüz ne olursa olsun pazarlama yapmamız ve buna hedef gelirin %1.5 ile 3’ü arasında yatırım yapmak durumundayız. Özellikle sağlık turizmi söz konusu olduğunda yapılacak yatırımın kati olarak dönüşüm kaydettiği kolaylıkla söylenebilirken, bu sektörde yatırım miktarı arttıkça gelirin marjinal biçimde yükseldiği de söylenebilir.

Sağlık Turizmi Pazarlamasına Nasıl Yatırım Yapılır?

Doktor, hastane veya klinik; öncelikle hedef kitle seçimi yapmak durumundadır. Örneğin, sunduğunuz sağlık hizmetlerinin en çok hangi ülkelerden tercih edildiğini tespit edebilirsiniz. Burada geçmişte en çok uygulanan sağlık hizmeti saç ekimi olmuş ve birçok klinik saç ekiminin palı olduğu ülkelerden hasta getirmeye yönelmiştir. Avrupa ülkelerindeki saç ekimi fiyatlarının çok altında ekim yapılabilen ülkemizde, sadece Avrupalılar değil Arap coğrafyasından da ciddi bir hasta trafiği kabul edilmiştir.

Bu noktada hedef ülkelerden nasıl hasta getirebileceğinizi size bizim gibi kuruşlar gösterecektir. Tahmini bütçeniz oluşturularak, hemen uygulamaya başlamanız mümkündür. Süreç içerisinde farklı dillerde pazarlama çalışması yaparak, daha fazla ülkeden hasta getirebilir ve daha büyük gelirler elde edebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Ulusal Mesesledir

Sağlık turizmi, ülkemiz için ciddi bir gelir kaynağı ve ülkemizin tanıtımı için son derece önemli bir hizmettir. Ülkemizi daha önce hiç görmemiş turistlere, yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunarak, gelecekte konaklama turizmi noktasında bizi tercih etmelerini sağlayabiliriz. Ayrıca, ihracatını yaptığımız ürünlerin satın alınmasında da bu oldukça etkili bir uygulama olacaktır.

Tamamı döviz cinsinden gelir olan sağlık turizmi gelirleri, yüksek nitelikli iş gücüne yaptığımı yatırımın, tam anlamıyla karşılığını almasını ve gelecek nesillerin bu meslekleri tercih etmekte daha kolay karar vermesini sağlayabilir. Sahip olduğumuz kapasiteyi optimum şekilde kullanarak en yüksek karlılığı elde edebiliriz.

Biz de sağlık turizmi pazarlaması noktasında Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunuyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dilediğiniz zaman bize ulaşabilir ve en kapsamlı hizmetlerden hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.